Skip to main content
 

O projektu

KukátkoProEdu je metodika projektové výuky zaměřená na podporu praktických komunikačních a sociálních dovedností dětí v kolektivu.

Tento metodický balíček je určený pro 1. stupeň základních škol. Najde uplatnění i během aktivit realizovaných ve střediscích volného času nebo na příměstských táborech. Výstupem projektu je divadelní představení pro ostatní děti ze školy, rodiče, učitele a veřejnost.

Obsahem balíčku je příběh ve formě autorského scénáře, dále zpěvník, audio nahrávky s příběhem a hudebními podklady, scénografická část, časový harmonogram aktivit a projektová příloha ŠVP.

Cílem metodiky KukátkoProEdu je pomoci managementu vzdělávacích institucí a samotným pedagogům realizovat třídní projekt postavený na komplexně zpracovaných podkladech projektové výuky. Metodický materiál se věnuje nejen rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávání, ale také průřezovým tématům a rozvíjení předmětové provázanosti.

Charakter projektové výuky KukátkoProEdu vede žáky k rozvoji dovedností v oblasti týmové spolupráce, kritického myšlení a sebehodnocení. Má také pozitivní vliv na identifikaci silných stránek žáků v kolektivu a rozvoj kompetencí v oblasti průřezových témat, především v rámci osobnostní a sociální výchovy.

Přínos pro školu:

 • Prezentace školy a výstupů vzdělávacího projektu (video, fotky, web, FB, školní noviny).
 • Poutavý vzdělávací projekt pro učitele i žáky.
 • Naplňování mezipředmětových vztahů, které integrují klíčové kompetence a konkrétní průřezová témata v praxi (osobnostní a sociální výchova).
 • Podpora primární prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – projekt je zaměřen na praktické komunikační a sociální dovednosti žáků.

Přínos pro učitele:

 • Kompletní metodika – pracovní listy, praktický návod na tvorbu kulis a kostýmů, hudební podklady, scénář.
 • Zpestření edukačního procesu a rozvoj tvůrčí spolupráce žáků.
 • Primární prevence rizikového chování ve třídním kolektivu.
 • Třídní prezentace výstupů projektu (video, fotky) pro žáky, učitele a rodiče.

Přínos pro žáky:

 • Hravá a zábavná forma výuky, která navíc vyústí v divadelní vystoupení pro ostatní žáky školy, učitele i rodiče.
 • Praktické návody, jak se domluvit na spolupráci, jak zorganizovat prostorové podmínky, jak rozdělit role v kolektivu podle předností jednotlivců apod.
 • Rozvoj umělecko-technických dovedností, tvorba kulis a kostýmů, zkoušení textu a písní, dramatizace příběhu, prezentace pro druhé apod.
 • Vystoupení pro učitele, žáky a rodiče, prezentace (video, foto) na památku.

Produkty

Malá indiánská pohádka

O třech pyšných notách

Řekli o nás

Jana Skalová
třídní učitelka, ZŠ Králíky

Malá indiánská pohádka je hezky zpracovaný projekt, jehož výstupem je právě divadelní představení. Scénář je otevřen spoustě kreativních úprav. Děti i mě to moc bavilo a byla jsem překvapená, jak děti nadšeně se vším souhlasily a všichni přidali ruku k dílu. Navíc to zasahovalo i do klasických předmětů, zejména do češtiny, matematiky a přírodopisu, a tím se stala výuka interaktivnější. Jsem ráda, že jsme se pro to rozhodli.

Markéta Kroulová
třídní učitelka, ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh na Moravě

Co nám zůstalo po představení? Radost a hrdost, že jsme to společně zvládli. Některé repliky se staly součástí školního života ve třídě. Písničky jsou nezapomenutelné. Děti potřebují smysluplné výzvy, aby mohly tvořit, potřebují společný cíl, jen tak se něčemu naučí.

Jana Zajícová
třídní učitelka ZŠ Řezníčkova, Olomouc

Příprava Malé indiánské pohádky třídě velmi pomohla naučit se koncentrovat a zaměřit pozornost na stanovený cíl. Žáci během zkoušení udělali neuvěřitelný pokrok.

Stela, žákyně

Já jsem v představení hrála Zlatušku, byla to pro mě trochu výzva všechno se naučit a zvládnout svoji roli. Ale vše jsem zvládla. Moc jsem si užila finální představení i přípravu. Bylo to fajn zpestření školního roku. A myslím si, že to i stmelilo náš kolektiv.

Johanka, žákyně

Bavilo mě všechno, nejvíc ale přípravy kulis a kostýmů, kdy to byla společná práce a všichni se zapojili. Paní učitelka nám trochu pomáhala, ale chtěla, ať se snažíme hlavně my. Myslím, že jsme s výsledkem všichni spokojeni. Indiánské pohádce bych dala 10 bodů z 10.

Hana, žákyně

Indiánská pohádka byla strašně super, bylo trochu náročné se naučit text, ale myslím, že jsme to nakonec zvládli dobře. Hodně se mi líbily písničky, zpívala jsem si je potom i doma anebo společně ve třídě i o přestávkách. Bylo to fakt úžasný, líbila se mi spolupráce a to, jak pohádka byla s ponaučením. 

Kontakt

Lucie Leblochová
lucieleblochova60@gmail.com
Tel: 773 935 519

Martin Peřina
mpera@seznam.cz
Tel: 739 415 199

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Nejnovější příspěvky