Skip to main content

Metodika projektové výuky KukátkoProEdu je zvlášť adaptovaná na specifické potřeby dětí 1. stupně ZŠ a očekávané výstupy RVP pro 1. ročník, 2. – 3. ročník a 4.–5. ročník.

ProduktyMalá indiánská pohádka

Pohádka o dvou indiánských kmenech, které zjistí, že když se hádají, tak ubližují nejen sobě, ale i svému okolí, a naopak, když se naučí spolupracovat, dokáží velké věci.O třech pyšných notách

Je večer, děti už jsou v postýlkách a jejich tatínek má za úkol jediné: Uspat je!

Cena produktu je 4.900,- Kč bez DPH (nejsme plátci DPH).

KukátkoProEdu na ZŠ propojuje a rozvíjí znalosti a dovednosti v následujících vzdělávacích oblastech:

 • Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a svět práce
 • Člověk a příroda
 • Umění, kultura
 • Dramatická výchova

Každý projekt je založen na autorské pohádce a obsahuje kompletní podklady, které umožní pedagogům realizovat se svou třídou hudebně-divadelní představení. V rámci projektu bude mít pedagog s dětmi k dispozici:

 • Scénář příběhu s režijními poznámkami,
 • zpěvník s harmonickými značkami a klavírním doprovodem,
 • audio nahrávku příběhu, písniček a hudebních podkladů pro half-playback,
 • scénografickou část s postupy, jak s žáky vyrobit kulisy a kostýmy k představení,
 • časový harmonogram aktivit,
 • projektová příloha ŠVP – jak KukátkoProEdu včlenit do stávajícího ŠVP.
Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Nejnovější příspěvky